รู้จักแอดโซนทำความรู้จักแอดโซนเซอร์วิส

แอดโซน เซอร์วิส ได้ให้บริการรับทำโฆษณาออนไลน์ Google AdWords และรับทำเว็บไซต์ มาตั้งแต่ วันที่ 9-9-2009 ในนามบุคคลธรรมดา โดยคุณวสันต์ องอาจ โปรแกรมเมอร์อิสระ ที่ทำงานด้าน IT มากว่า 20 ปี ได้มีความสนใจด้านการทำการตลาดออนไลน์ จึงได้เปิดเว็บไซต์ adzoneservice.com ขึ้น เพื่อรับทำโฆษณาออนไลน์บนหน้า Google หรือ Google AdWords ซึ่งเป็นช่วงแรกๆ ที่เริ่มมีคนสนใจการการ โฆษณาออนไลน์บนหน้า Google

โดยวันแรกที่เปิดให้บริการรับทำโฆษณา Google AdWords มีลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการประมาณ 10 รายและบางรายก็ยังเป็นลูกค้าของ แอดโซนมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการให้การบริการออนไลน์ในลักษณะนี้ ใน 6-7 ปีที่แล้วนั้น ทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากทางลูกค้ากลัวว่าจะโดนโกงเงิน โอนเงินมาแล้วไม่ทำให้ เพราะส่วนใหญ่เป็นการติดต่อกันทางโทรศัพท์บ้าง อีเมล์บ้าง ลูกค้าส่วนใหญ่ 99% ของแอดโซนไม่เคยพบหน้ากันเลย

ด้วยการทำงานของแอดโซนที่ยึดหลักความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าอย่างสูงสุด การทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และช่วยให้ลูกค้าที่ร่วมงานกับแอดโซนได้ประโยชน์สูงสุดจากเงินที่ลงทุนในโฆษณา ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตมาตามลำดับ

ต่อมาในปี 2013 ทางแอดโซน ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดโซน เซอร์วิส ทะเบียนการค้าเลขที่ 0123556014971 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการให้บริการแก่ลูกค้ามากขึ้น

แอดโซน ยังมุ่งมันที่จะพัฒนาการให้บริการด้านการโฆษณาออนไลน์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการขยายตัวด้าน Digital Marketing ในอนาคตให้มากที่สุด

ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ

ไว้วางใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาออนไล์ ที่ได้รับการรับรองจาก Google ดูแลโฆษณาให้คุณ

ลูกค้าของเรา ตัวอย่างลูกค้า Google AdWords

  • Gateaux House

  • Happyland Group

  • Proactive Management

  • Muscletech Thailand

  • AHC Work Permit

  • V.sound & Lighting

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4