แบ่งบันความรู้บทความดีๆ เกี่ยวกับการโฆษณาออนไลน์

บทความน่ารู้

เคล็ดลับควรรู้ Google AdWords

เคล็ดลับตรวจเช็คโฆษณาว่าแสดงอยู่หรือไม่

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ในการโฆษณา Google AdWords

โฆษณาที่ดีขึ้นจะทำให้ความเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคมากขึ้นและนำคลิกที่มีคุณภาพมาให้มากขึ้น ความเกี่ยวข้อง และอัตราการคลิกผ่าน (CTR) ที่มากขึ้นนนำมาสู่คะแนนคุณภาพที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถทำให้โฆษณาได้อันดับที่ดีขึ้น ราคาเฉลี่ยต่อคลิก CPC ต่ำลงหรือทั้งสองอย่าง ซึ่งจะนำไปสู่ผลสุดท้ายคือผลตอบแทนที่ดีขึ้นสำหรับ การลงทันในโฆษณา

แนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุด ในการโฆษณา Google AdWords ได้แก่

  • เชื่อมโยงโฆษณากับคําหลัก
  • เขียนข้อความโฆษณาที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
  • ปรับโฆษณาให้เหมาะกับผู้ที่ค้นหาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • ใช้ส่วนขยายโฆษณา
  • ทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา

อ่านเพิ่มเติม...