Google AdWords Serviceโดยผู้ได้การรับรองจาก Google

 

ให้ธุรกิจของคุณปรากฎในหน้าแรกของ Google

ให้เราช่วยคุณในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล ให้เข้าถึงลูกค้าที่เร็วและตรงเป้าหมาย คุ้มค่ากับการลงทุน สร้างประสิทธิภาพในการลงโฆษณาให้ได้ผลจริง

Google AdWords Service

Google AdWords Service

เรามุ่งเน้นดูแลโฆษณา Google AdWords ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดให้แก่ลูกค้า ให้สามารถเพิ่มยอดขาย เพิ่มโอกาสในการรับลูกค้าใหม่ โดยบริการของเราจะดูแลโฆษณาของคุณโดยละเอียด ตั้งแต่การสร้างบัญชีโฆษณา การจัดระเบียบโฆษณาและกลุ่มโฆษณา การจัดการคำหลักและคำโฆษณา...

 • การบริหารจัดการบัญชีโฆษณา
 • การบริหารจัดการแคมเปญโฆษณา จัดการงบประมาณ สถานที่เป้าหมาย อุปกรณ์ ช่วงเวลาการโฆษณาที่เหมาะสม
 • บริหารจัดการกลุ่มโฆษณา จัดแบ่งกลุ่มโฆษณาอย่างเหมาะสมกับธุรกิจ
 • วิเคราะห์หาคำหลัก ปรับปรุงประสิทธิภาพคำหลักที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ
 • จัดทำคำโฆษณา เพิ่มโฆษณา ปรับแต่งเนื้อหา สร้างประสิทธิภาพคำโฆษณาอย่างสม่ำเสมอ
 • สร้างส่วนขยายโฆษณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาให้มากขึ้น

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อลูกค้า

ไม่ใช่เพียงแต่สร้างโฆษณาให้สามารถแสดงผลในหน้า Google ได้เท่านั้น บริการของเรารวมถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโฆษณา การปรับปรุงประสิทธิภาพของโฆษณา การสร้างคะแนนคุณภาพที่ดีของโฆษณาและคำหลัก รวมถึงการรายงานผลโฆษณาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงการทำงานของโฆษณาอย่างละเอียด

ระบบบริการลูกค้า

ระบบบริการลูกค้าที่เชื่อมกับ Google AdWords API ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีโฆษณาเพื่อดูค่าใช้จ่ายและการทำงานของโฆษณาได้ตลอดเวลา

รายละเอียด

ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ

ไว้วางใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาออนไล์ ที่ได้รับการรับรองจาก Google ดูแลโฆษณาให้คุณ

Package ลงโฆษณา Google แบบเติมเงินรายวัน

 • โปรโมชั่น!! แบบเติมเงินรายวัน
 • ค่าบริการเดือนละ 2,000
 • เติมเงินค่าคลิกรายวัน ขั้นต่ำครั้งละ 1,000
 • ฟรี! คลิกโฆษณา 1,500 เมื่อต่ออายุค่าบริการเดือนที่ 2
 • สมัครเลย

รายละเอียดค่าบริการ

ราคาตามตาราง (ทั้งค่าบริการและค่าคลิกโฆษณา)รวม vat 7% แล้ว ค่าคลิกโฆษณาฟรี จะได้รับเฉพาะลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการ และต่ออายุบริการเดือนที่ 2 แล้วเท่านั้น Package นี้เฉพาะลูกค้าใหม่เท่าน้้น

 • ค่าบริการในการบริหารโฆษณาจ่ายให้ หจก.แอดโซนเซอร์วิส เป็นรายเดือน
 • ค่าคลิกโฆษณาจ่ายให้ Google ตามจำนวนคลิกที่เกิดขึ้นจริง ในวงเงินงบประมาณที่คุณกำหนดเองได้ คุณสามารถกำหนดงบประมาณรายวันได้ตามความต้องการ โดยการกำหนดงบประมาณรายวันที่มากขึ้นจะทำให้โฆษณาแสดงผลมากขึ้นและได้รับจำนวนคลิกมากขึ้น แต่คุณจะจ่ายเงินค่าโฆษณาตามจำนวนคลิกที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันเท่านั้นและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจะไม่เกินงบประมาณรายวันที่กำหนดไว้ ซึ่งค่าคลิกโฆษณาสามารถเติมเงินโดยการโอนเงินมาเป็นครั้งๆขั้นต่ำครั้งละ 1,000 บาท

โฆษณา google AdWords

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการลงโฆษณา
 2. ทาง แอดโซนเซอร์วิส ดำเนินการวิเคราะห์เว็บไซต์ หาคำหลัก วิเคราะห์งบประมาณรายวันที่เหมาะสม จัดทำคำโฆษณา ส่งรายละเอียดโฆษณาพร้อมกับใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา
 3. ลูกค้าตกลงใช้บริการตามรายละเอียดในใบเสนอราคา
 4. ลูกค้าดำเนินการชำระเงินค่าบริการ และเติมเงินค่าคลิกโฆษณางวดแรก
 5. โฆษณาเริ่มทำงาน ภายใน 30 นาทีหลังจากได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 6. แอดโซนเซอร์วิส ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทุกอย่างสม่ำเสมอ พร้อมดำเนินการจัดส่งรายงานการทำงานของโฆษณาให้ลูกค้าทาง Email

ลูกค้าของเรา ตัวอย่างลูกค้า Google AdWords

 • Gateaux House

 • Happyland Group

 • Proactive Management

 • Muscletech Thailand

 • AHC Work Permit

 • V.sound & Lighting

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4